Thám Tử Tư Vấn

thám tử tư

Đàn bà như cô, ai thèm rước?

Chồng ơi! Em nhớ anh quá chừng!

Anh sẽ thôi tơ tưởng…

Có bầu mà không biết là con ai